/ref/ - Refugee Camp

International

Mode: Reply
Name
Subject
Message

Max message length: 4096

Files

Max file size: limitless

Max files: 3

E-mail
Password

(used to delete files and postings)

Misc

Remember to follow the rules


(236.27 KB 719x480 ZomboMeme 11092019164848.jpg)
Anonymous Refugee 09/11/2019 (Wed) 20:30:15 No. 368
Czy jest tu jakikolwiek polski lewuk?(jestem samotny lol)
>>368
nie rozumiem co ty mowiesz, jestem niemcem
that's all i know, wish my parents taught me properly
>>368
Sio cebulaku.
>Polska lewica
Nie jesteś samotny.
Oslo byłeś wczoraj walczyć z faszyzmem na ulicy? Bo ja tak xD
(1.94 MB 960x818 celadlamillera.png)
no elo
>>368
Czołem wielkiej POlsce
(3.70 MB Dzień Świra.webm)

Delete
Report/Ban

Captcha (required for reports and bans by board staff)


no cookies?