/ref/ - Refugee Camp

International

catalog
Mode: Reply
Name
E-mail
Subject
Message

Max message length: 8192

Files

Max file size: 80.00 MB

Max files: 5

Password

(used to delete files and postings)

Misc

Remember to follow the rules


(124.97 KB 1280x1112 benelux-ssr.jpg)
/nederdraad/ Anonymous 08/13/2019 (Tue) 00:29:29 No. 59
Zijn ook mijn Vlaamse en Nederlandse kameraden succesvol geëvacueerd naar bunkerchan?
>>3838 Ik denk dat PVDA erg goed bezig is met inzetten op een coronataks op grote fortuinen en het doorprikken van VOKA's neoliberale voorstellen (de zomervakantie afpakken, gratis overuren, besparingen...). Sterke interventies in het parlement ook. En Comac voert - vooral in Wallonië - een heel populaire strijd voor de vervanging van examens door formatieve evaluaties. De respons op de BLM-beweging was in eerste instantie wel traag. Goed dat PVDA uiteindelijk toch heeft deelgenomen aan de protesten en haar steun heeft uitgesproken aan de beweging, ook al hebben de fasco's dat natuurlijk gebruikt om ons aan te vallen. In dat opzicht lijkt het belangrijkste mij toch om niet te plooien nu BLM eindelijk enigszins uit de marginaliteit geraakt. Daarnaast vind ik het belangrijk dat PVDA geen enkel thema uit handen geeft aan VB. Bijvoorbeeld het claimen van "democratie" door VB die het cordon sanitaire willen breken. PVDA moet, naast haar economische en culturele programma, ook op dit democratische/politieke aspect inzetten - en doet dit ook, zoals met de "Grote Colère" die vooral tegen dikbetaalde politici was gericht. >>3840 I think >>3851 gave an excellent rundown, but want to add a nuance to the rich Flanders <-> poor Wallonia/Brussels dichotomy. There is a serious layer of impoverished people among the Flemish populace as well. Those marginalized people have largely lost faith in the 'traditional parties' and the remaining choice is typically between Vlaams Belang and PVDA. Keep in mind that, in addition to its racist and anti-migrant rhetoric, VB also claims to defend better pensions, social measures, etc (although their actual voting behaviour in parliament shows a very different story). You can see this for example in the Westhoek, a poor and rural Flemish region where VB is hugely popular. Or in the town of Ninove where VB - disguised as a localist party "Forza Ninove" - got a monster score in the municipal elections. >>3725 ah, de communicatie kan soms echt een pain in the ass zijn. Heb je de FB-pagina's van PVDA en je lokale afdeling al geprobeerd? Met de coronacrisis zetten ze wel fors in op sociale media, dus dat lijkt me je beste gok. Als je die pagina's geprobeerd hebt en ze ook niet antwoorden, mag je me evt zeggen in welke regio/stad je woont, wie weet ken ik wel iemand specifiek die je kan sturen
>>3725 >>3880 (ik weet dat je eerder zei dat je geen FB hebt, maar misschien toch een account maken puur hiervoor? suckt natuurlijk dat het zo moet maar ik denk alleszins dat je daar zeker antwoord krijgt)
>>3880 Second point you're making is right on. The huge disparity between VB's rhetoric and programme and its actual voting record is so staggering that I honestly wonder how they'd fare in a coalition with N-VA (seeing that that's their best bet and it's still far from a guarantee that N-VA would cave). Would they just immediately go mask off, alienating a huge number of voters who thought they were voting for a racist s.pa? Or do you think they could keep the charade on for longer, blaming everything on "wanbeleid van de sossen" in true Vlaemsche canon fashion? Trouwens, ivm >>3881 , kunt ge uw lokale PVDA sowieso geen bezoekske brengen eens dat die mannen terug bezig zijn en dan daar uw zegske gaan doen? Soit, is wel te verwachten dat er verschil is tussen communicatieskills van de onderlinge basisgroepen maar toch. Belangrijk om toegankelijk te blijven etc.
>>3900 I think we can't really say. Orbán must have undoubtedly alienated parts of the population with his social policies such as forcing workers to work massive overtime for free. But still he maintains a strong support base by making the whole discourse about migration and basically shifting the entire political spectre to the right. I think this is also VB/N-VA's intention. Most important aim is probably to prevent VB from ever getting that far in the first place
>>3901 >undoubtedly alienated parts of the population I wish lol
(5.45 KB 200x150 maarten-van-rossem.jpg)
Ik ben weer tot diep in de nacht Maarten van Rossem filmpjes aan het kijken. Stel je voor dat Maarten een keer een gesprek voert met Slavoj Zizek voordat ze bijden dood vallen. Het zou geweldige content zijn.
>>3909 Well I'm not Hungarian, but I saw that there were pretty large manifestations (up to 10000) against him at some point?
>>3914 Dat zou moeilijk vet zijn Maar kan maarten wel engels op dat niveau?
>>3942 That was just the usual suspects. His supporters keep supporting him even if according to surveys they strongly disagree with his policies, just because of muh migrants.
b o t s
(823.96 KB police antwerp.mp4)
(133.30 KB 572x476 police .png)
TW: police violence Dit is in antwerpen, de persoon die dit getweet is twitter account kwijt. Post het hier voor back-up
Heeft iemand dit al gezien, er is een blog artikel over leftypol geschreven vorig jaar. >Het beruchte imageboard 4chan is ooit opgericht om een vrijplaats te bieden aan internetgebruikers, om in anonimiteit berichten, en met name afbeeldingen, te delen. Het sub-board /pol/, ‘politically incorrect’ loopt over van racistische en reactionaire berichten. Reden genoeg om op het internet een linkse vuist te maken. Op 4chans broertje 8chan probeert /leftypol/ links op een nieuwe manier op de kaart te zetten, door middel van discussies en kritische blikken. >Door moderatoren zijn er een aantal regels opgesteld om te mogen participeren. Zo is het streng verboden om mensen op de kast proberen te jagen, klimaatverandering te ontkennen en imperialisme denkwijzen aan te houden. Ook is reactio­naire politiek in linkse retoriek verhullen, zoals het nationaal-‘socialisme’ als linkse stroming voor te doen, ook een reden om van het sub-board verbannen te worden. Er wordt verwacht dat men enige kennis heeft over socialistische litera­tuur en er is dan ook een pagina waarop deze literatuur gedeeld wordt. Die bestaat voornamelijk uit ouderwetse literatuur van Karl Marx en Friedrich Engels, maar er wordt ook veel moderne linkse literatuur gedeeld. Postmodernistische literatuur wordt over het algemeen veracht, omdat het ‘de problematiek op links en de opkomst van radicaal-rechts heeft veroorzaakt’. Goelagmemes en hielenlikkers >De ideologieën van gebruikers zijn te zien als vlaggetjes of afbeeldingen naast hun gebruikersnaam. Zo is er een plaatje van een tank voor gebruikers die zich het meest kunnen vinden in autoritair communisme. Dit wordt in hun jargon aangeduid als ‘tankies’, wat verwijst naar de apologeten van het harde optreden van de Sovjet-Unie tijdens de Hongaarse opstand van 1956. Daarbij werden tanks gebruikt. De rood-zwarte vlag wordt gebruikt door anarchisten en een kruis door christelijk-socialisten. Door onder sommige vlaggen, zoals de sociaal-democratische, een bericht te plaatsen kun je honende opmerkingen verwachten: centrumlinks wordt op de site gezien als hielenlikkers van de grootkapitalisten. /leftypol/ is dus misschien niet zo serieus als het pretendeert te zijn. Net als op andere sub-boards worden er voorname­lijk memes en irrelevante en vaak inhoudsloze berichten, geplaatst. Bij het schrijven van dit artikel wierp ondergete­kende meermaals een blik op de site, en de meest populaire threads hadden titels als ‘DOW/Market Watch Thread’, waarin wordt gespeculeerd wanneer de volgende crisis zich zal gaan voordoen en constant plaatjes van kapitalisten die zichzelf ophangen worden geplaatst, of bijvoorbeeld ‘/leftybritpol/ – Tory meltdown edition’, een thread speciaal voor Britten, maar waarin vooral tories, de conservatievelingen, belachelijk worden gemaakt. >De memes die je voorbij ziet komen bij een bezoekje aan deze linkse site, hebben uiteraard altijd socialistische kenmerken: een plaatje van Stalin die reactionairen naar de Goelag wegwuift, schermafbeeldingen van banale kritieken van liberalen en fascisten op socialistische ideeën, zoals ‘het werkt op papier, maar…’, ‘de mens is van nature niet socialistisch’, of afbeeldingen van /leftypol/’s favoriete filosoof, Slavoj Žižek, die met zijn opvattingen en opvallende persoonlijkheid een persoonlijkheidsstatus om zich heen heeft gebouwd. >Vooral de Goelag-grappen doen het goed, want grappen die edgy, ‘op het randje’ zijn, vinden mensen het meest interessant. Soms is het niet geheel duidelijk wat de ideeën van de bezoekers zijn. Zo wordt ‘accelerationisme’, het idee dat kapitalistische tendensen juist moeten worden toegejuicht om zo onvrede bij de burger te bewerkstelligen, belachelijk gemaakt in memes. Gelijktijdig lijken mensen het er daadwerkelijk mee eens te zijn. Zo was het een populair idee op /leftypol/ bij de Amerikaanse presidentsverkie­zingen in 2016 voor Trump te stemmen, omdat er anders ‘niks zou veranderen’ binnen de Democratische Partij. Trump zou ontevredenheid met het systeem onder de arbeidersklasse kunnen vergroten. <Invloed op het internet van /leftypol/ >Een aantal hedendaagse linkse figuren worden door een groot gedeelte van het sub-board aanbeden. Zo wordt vaak de eerder genoemde Slavoj Žižek besproken, die in zijn boeken en interviews de negatieve effecten van politieke correctheid benoemt. Hij is niet zozeer bekend geworden wegens zijn academische werk, maar met name door enkele films waarin hij zijn kritiek op de kapitalistische wereldideologie bespreekt. Zijn debat met Jordan Peterson, die vorig jaar nog in een tjokvolle zaal van de Universiteit van Amsterdam door Room for Discussion werd geïnterviewd, was één van de grote evenementen voor /leftypol/-bezoekers en werd al maanden van tevoren gehypet. Sinds het debat zijn er gebruikers die zich Peterson-fans noemen, ook een kijkje komen nemen op /leftypol/. Er werden talloze memes verspreid die Petersons optreden belachelijk maakten. Hij had ter voorbereiding enkel het communistisch manifest van Marx en Engels gelezen. Een ander centraal figuur is Richard Wolff, een Amerikaanse econoom die marxistische politiek in simpele woorden weet uit te leggen, waardoor de theorie door iedereen te begrijpen is. /leftypol/ zamelde ooit genoeg geld in om door hem genoemd te worden op een groots evenement waar hij sprak. >Populair onder anarchisten is Murray Bookchin, die ‘democratisch confederalisme’ bedacht, een ideologie die in Syrisch Koerdistan wordt nagestreefd. Vanwege de daad­werkelijke uitvoering van deze ideologie is er veel interesse in Bookchins literatuur. >Welke mensen de site bezoeken is niet heel duidelijk. Het leek me daarom interessant de bezoekers van /leftypol/ te interviewen. Ik ging achter mijn computer zitten, zocht een leuk plaatje uit van taalwetenschapper Noam Chomsky, selecteerde een rode socialistische vlag en schreef een verhaal over mijn interesse in het board en of ik iemand kon interviewen. De reacties waren niet heel positief. Het is tot op de dag van vandaag een veelvoorkomende tactiek van geheime diensten om linkse organisaties te infiltreren om informatie over ze te winnen. Mijn betoog leek blijkbaar op dat van zo’n infiltrant en ik werd een CIA-agent genoemd. Mensen begonnen mijn thread te negeren en al gauw beantwoordde niemand meer mijn oproep. Ik had wellicht wat meer over mijn keuze voor Chomsky moeten nadenken: anarchisten zijn in de minderheid en hebben sinds een tijdje zelfs een eigen sub-board opgezet: ‘/leftpol/’. Ook op het internet is de versplintering op links een fenomeen. https://archive.is/mcYrZ#selection-411.7-616.0
>>4178 Jep, fucking schandalig. Racistisch politiegeweld in België moet steeds minder onderdoen voor de VS
Iemand de boeken van Peter Mertens al gelezen? Ben geïnteresseerd maar vind nergens links online, en de 3 ebooks tezamen zouden mij toch een 40tal euro kosten. Zou heel dankbaar zijn voor een paar pdfs/epubs. >>4187 >Door onder sommige vlaggen, zoals de sociaal-democratische, een bericht te plaatsen kun je honende opmerkingen verwachten: centrumlinks wordt op de site gezien als hielenlikkers van de grootkapitalisten. /leftypol/ is dus misschien niet zo serieus als het pretendeert te zijn. Lol, serieus in hun gat gebeten precies. Had verder geen idee dat Žižek v. Peterson in Amsterdam was, leuk. Verder interessant dat het artikel Wolff en Bookchin (en zijn invloed op Rojava) noemt als populaire/centrale figuren. Toont aan dat gematigdere marktsocialisten enerzijds en libsoc/anarchisme anderzijds de migratie naar bunkerchan precies toch niet heelhuids overleefd hebben (ookal toonde /leftpol/ zoals het artikel zegt dat het nooit echt koek en ei is geweest). Merci om te palen.
vlaams belang 1#
>>4187 >en ik werd een CIA-agent genoemd Top kek
>>4305 Ik heb enkel een ebook van "Graailand" is best goed, ik zal het online gooien als mijn laatste 2de zit gedaan is das begin volgende week
>>4368 Super. Ik heb "Hoe durven ze?" in .epub. Moet ik mij zorgen maken om iets in de genre van digitale watermerken als ik via bol.com gekocht heb?
>>4305 >Iemand de boeken van Peter Mertens al gelezen? neen maar naar 't schijnt wel de moeite, en er komt binnenkort een nieuwe uit
>>4187 >Een ander centraal figuur is Richard Wolff, een Amerikaanse econoom die marxistische politiek in simpele woorden weet uit te leggen, waardoor de theorie door iedereen te begrijpen is. /leftypol/ zamelde ooit genoeg geld in om door hem genoemd te worden op een groots evenement waar hij sprak. w-wablieft? link?
(326.67 KB 1280x840 expo58.jpg)
>>4382 >>4382 hahahahahha, geniaal. en ondertussen is het op /leftypol/ in een thread over hem quasi burgeroorlog tussen marktsossen/coop-gezinden en ML's.
>>4381 denk dat je deze ook wel leuk zou vinden https://medium.com/@PPDPPL_art/the-time-r-socialism-banned-catgirls-an-overworked-article-that-covers-over-a-decade-of-stuff-to-7d42a8540968 Vooral sinds de wolff shoutout ervoor zorgde dat de mods ervoor gingen opletten
(55.65 KB 785x757 1597340193646.png)
>>4371 Hier is het boek: Graailand, ik denk dat er geen probleem zou moeten zijn met watermerken.
>>4449 Merci! Dan is hier Hoe Durven Ze. Sorry dat ik zo ne schrikkepeut ben.
Trouwens, iedereen dit gezien? https://www.demorgen.be/nieuws/agente-die-hitlergroet-bracht-terwijl-collega-s-jonge-vader-in-bedwang-houden-krijgt-binnendienst~b5d9d170/ Hoop dat er ook in Vlaanderen toch een paar mensen hun ideaalbeeld van de politie hierdoor een beetje aanpassen. Er zullen er sowieso ook wel meer dan genoeg bijzitten die dit alleen maar zullen toejuichen, maar ik denk dat er ruimte is voor agitatie bij de politiek onbeslisten. Zeker omdat de zaak 2,5 jaar (!) in de doofpot heeft gezeten. Soit, thoughts? Ook iets totaal anders, hoezo zijn er zo weinig kezen ITT? Is het het feit dat er qua partijen geen echte opties meer overblijven? Wat weerhoudt de Nederlander precies van socialisme, zeker in een land waar de tegenstellingen van kapitalisme zich de laatste tijd nog prominenter voordoen dan elders in West-Europa?
Dit moeten jullie allemaal gezien hebben: https://www.npostart.nl/VPWON_1293331
>>4622 Die man Terence ouwe hoe kan je zo zijn >>4457 https://www.youtube.com/watch?v=a8p-nCM5I3o 6700 wouten die rustig in een FB groep zitten waar allerlei nazi handel word gedeeld. Vraag me af hoe dat hier in Nederland allemaal zit. Kan deze draad trouwens niet gewoon op /leftypol/? De moffen, Hongaren en Sp*anstalige hebben daar ook hun eigen draad. Of denken jullie dat de draad dan sterft?
>gekleurde jongere uit brussel gooit met een parasol <vliegt prompt de bak in >steenrijke zoontjes van porkys en juristen martelen zoon van een immigrant dood, wissen alle bewijsmateriaal alvorens hem naar kliniek te brengen <nog altijd vrij we leven werkelijk in een samenleving >>4651 >Kan deze draad trouwens niet gewoon op /leftypol/? mij om het even, aangezien deze draad de enige reden is dat ik überhaupt af en toe uit nieuwsgierigheid nog bunkerchan kom lurken lol
BOTS
>>5370 /ref/ is dood
>>4079 >>5370 Yes, am bot. I love to post on https://bunkerchan.xyz/ref with all the rest of my papa bots
>>5371 Alleen als we de sijtverraaiers hun leftypolcatalogus laten blijven gebruiken, in plaats van het overbord.
Het YouTube kanaal van de FVD is super populair, hoe kunnen we het youtube kanaal van de SP laten groeien?
>>5402 SP social media vrij kansloos oetz
(138.04 KB 524x660 1554.png)
Wie heeft deze gemaakt?
Is er in Nederland ook maar één vakbond die niet verkankered is?
>>5560 Nee.
Er is een promotie op de site van de PVDA: voor 5eur extra krijg je Peter Mertens zijn nieuwste, Ze zijn ons vergeten, erbij. Weet iemand of het ook beschikbaar is in .epub? En nu ik toch (wéér) over de PVDA bezig ben, kan iemand zijn concrete ervaringen delen met zijn basisgroep? Zeer geïnteresseerd in mij aan te sluiten bij mijn lokale organisatie maar ik ben bang dat hij met debielen gevuld is. Ze doen niet mee aan lokale verkiezingen en op Facebook reee'en ze over muh bourgeois electoralism wanneer mensen klagen dat ze zo graag op de PVDA gestemd hadden. Lees Lenin ffs
>>5594 > kan iemand zijn concrete ervaringen delen met zijn basisgroep? ik heb enkel ervaringen met de basisgroepen van Comac, niet van de PVDA zelf, maar kan het zeker aanraden. Het is sws de manier bij uitstek om je fundamenteel te beginnen organiseren
>>5594 Ook is het nieuwe boek van Peter Mertens LIT
>>5977 >>5978 Ça va, goed om te horen. Soms hoor je nog steeds "horror" stories uit de tijd van Martens waar partijleden naar uw huis kwamen als ge uw lidmaatschap opzei. Weet niet hoe veel ervan waar is en hoeveel niet (of overdreven) maar de Ludo was toch maar een figuur, hoewel ik niet per se heel negatief sta tegenover hem :p Ondertussen de partij gejoind, nieuwste boek aangeschaft en mailtje naar de (tot nog toe onresponsieve) basisgroep gestuurd. Kijk er naar uit om lokaal actief te worden, werd is tijd. Heel blij om te horen dat de nieuwste de moeite is, eerst mijn Hobsbawms uitlezen en daarna veel goesting om hier wat over Mertens zijn trilogie de komen raaskallen.
(1.44 MB 720x720 vlaams syria.mp4)
Iemand Fred's video al gespot?
>>6050 letterlijk wie?? ??
Heeft iemand het nieuwste boek van Peter Mertens?
SP: neeeeeeeeeee je mag geen zolderkamer communist zijn we willen in ‘t kabinet met de VVD
>>6120 Wat gaat de communistische fractie van de SP nu doen? Een communistische partij starten?

Delete
Report

no cookies?