/ref/ - Refugee Camp

International

catalog
Mode: Thread
Name
E-mail
Subject
Message

Max message length: 8192

Files

Max file size: 20.00 MB

Max files: 3

Password

(used to delete files and postings)

Misc

Remember to follow the rules


(758.66 KB 730x537 bestcamp.png)
/ref/ Suggestions, Feedback, and Information Anonymous Refugee Admin 04/20/2020 (Mon) 04:39:03 No. 2605 [Reply] [Last]
This thread will serve as the suggestions and moderation feedback thread, as well as a source of information on /ref/ itself. Please use this thread for anything related to /ref/, as /gulag/ is not our board and any suggestions there will be ignored. If you were banned and have no way of using this thread, feel free to use the equivalent thread on /GET/ to voice your concerns: >>>/GET/73417 Board info: If you're new around these parts, be sure to read up on the rules of /ref/: https://bunkerchan.xyz/ref/rules.html If you're interested in the history of /ref/ and GETchan as a whole, you can find most of the information you would ever want to know on our United Chans Wiki pages: https://unitedchans.fandom.com/wiki//ref/ https://unitedchans.fandom.com/wiki/GETchan If you want to keep updated, you can find our official Twitter account here: https://twitter.com/BunkerGET Our YouTube channel dedicated to posting communist music compilations and rare socialist songs can be found here: https://www.youtube.com/c/GETchan

Message too long. Click here to view full text.

Edited last time by zeke on 04/25/2020 (Sat) 17:13:32.
21 posts and 8 images omitted.
(156.34 KB 334x374 1403442130490.png)
>>4104 Done
>>4138 based kekk
>>4138 holy shit based papi
(778.55 KB papi.webm)
>>4138 Lol 🇵🇪🇵🇪🇵🇪they🇵🇪🇵🇪🇵🇪 have done it again. Based 🇵🇪🇵🇪🇵🇪BO🇵🇪🇵🇪🇵🇪

(124.97 KB 1280x1112 benelux-ssr.jpg)
/nederdraad/ Anonymous 08/13/2019 (Tue) 00:29:29 No. 59 [Reply] [Last]
Zijn ook mijn Vlaamse en Nederlandse kameraden succesvol geëvacueerd naar bunkerchan?
128 posts and 36 images omitted.
b o t s
(823.96 KB police antwerp.mp4)
(133.30 KB 572x476 police .png)
TW: police violence Dit is in antwerpen, de persoon die dit getweet is twitter account kwijt. Post het hier voor back-up
Heeft iemand dit al gezien, er is een blog artikel over leftypol geschreven vorig jaar. >Het beruchte imageboard 4chan is ooit opgericht om een vrijplaats te bieden aan internetgebruikers, om in anonimiteit berichten, en met name afbeeldingen, te delen. Het sub-board /pol/, ‘politically incorrect’ loopt over van racistische en reactionaire berichten. Reden genoeg om op het internet een linkse vuist te maken. Op 4chans broertje 8chan probeert /leftypol/ links op een nieuwe manier op de kaart te zetten, door middel van discussies en kritische blikken. >Door moderatoren zijn er een aantal regels opgesteld om te mogen participeren. Zo is het streng verboden om mensen op de kast proberen te jagen, klimaatverandering te ontkennen en imperialisme denkwijzen aan te houden. Ook is reactio­naire politiek in linkse retoriek verhullen, zoals het nationaal-‘socialisme’ als linkse stroming voor te doen, ook een reden om van het sub-board verbannen te worden. Er wordt verwacht dat men enige kennis heeft over socialistische litera­tuur en er is dan ook een pagina waarop deze literatuur gedeeld wordt. Die bestaat voornamelijk uit ouderwetse literatuur van Karl Marx en Friedrich Engels, maar er wordt ook veel moderne linkse literatuur gedeeld. Postmodernistische literatuur wordt over het algemeen veracht, omdat het ‘de problematiek op links en de opkomst van radicaal-rechts heeft veroorzaakt’. Goelagmemes en hielenlikkers >De ideologieën van gebruikers zijn te zien als vlaggetjes of afbeeldingen naast hun gebruikersnaam. Zo is er een plaatje van een tank voor gebruikers die zich het meest kunnen vinden in autoritair communisme. Dit wordt in hun jargon aangeduid als ‘tankies’, wat verwijst naar de apologeten van het harde optreden van de Sovjet-Unie tijdens de Hongaarse opstand van 1956. Daarbij werden tanks gebruikt. De rood-zwarte vlag wordt gebruikt door anarchisten en een kruis door christelijk-socialisten. Door onder sommige vlaggen, zoals de sociaal-democratische, een bericht te plaatsen kun je honende opmerkingen verwachten: centrumlinks wordt op de site gezien als hielenlikkers van de grootkapitalisten. /leftypol/ is dus misschien niet zo serieus als het pretendeert te zijn. Net als op andere sub-boards worden er voorname­lijk memes en irrelevante en vaak inhoudsloze berichten, geplaatst. Bij het schrijven van dit artikel wierp ondergete­kende meermaals een blik op de site, en de meest populaire threads hadden titels als ‘DOW/Market Watch Thread’, waarin wordt gespeculeerd wanneer de volgende crisis zich zal gaan voordoen en constant plaatjes van kapitalisten die zichzelf ophangen worden geplaatst, of bijvoorbeeld ‘/leftybritpol/ – Tory meltdown edition’, een thread speciaal voor Britten, maar waarin vooral tories, de conservatievelingen, belachelijk worden gemaakt. >De memes die je voorbij ziet komen bij een bezoekje aan deze linkse site, hebben uiteraard altijd socialistische kenmerken: een plaatje van Stalin die reactionairen naar de Goelag wegwuift, schermafbeeldingen van banale kritieken van liberalen en fascisten op socialistische ideeën, zoals ‘het werkt op papier, maar…’, ‘de mens is van nature niet socialistisch’, of afbeeldingen van /leftypol/’s favoriete filosoof, Slavoj Žižek, die met zijn opvattingen en opvallende persoonlijkheid een persoonlijkheidsstatus om zich heen heeft gebouwd. >Vooral de Goelag-grappen doen het goed, want grappen die edgy, ‘op het randje’ zijn, vinden mensen het meest interessant. Soms is het niet geheel duidelijk wat de ideeën van de bezoekers zijn. Zo wordt ‘accelerationisme’, het idee dat kapitalistische tendensen juist moeten worden toegejuicht om zo onvrede bij de burger te bewerkstelligen, belachelijk gemaakt in memes. Gelijktijdig lijken mensen het er daadwerkelijk mee eens te zijn. Zo was het een populair idee op /leftypol/ bij de Amerikaanse presidentsverkie­zingen in 2016 voor Trump te stemmen, omdat er anders ‘niks zou veranderen’ binnen de Democratische Partij. Trump zou ontevredenheid met het systeem onder de arbeidersklasse kunnen vergroten. <Invloed op het internet van /leftypol/ >Een aantal hedendaagse linkse figuren worden door een groot gedeelte van het sub-board aanbeden. Zo wordt vaak de eerder genoemde Slavoj Žižek besproken, die in zijn boeken en interviews de negatieve effecten van politieke correctheid benoemt. Hij is niet zozeer bekend geworden wegens zijn academische werk, maar met name door enkele films waarin hij zijn kritiek op de kapitalistische wereldideologie bespreekt. Zijn debat met Jordan Peterson, die vorig jaar nog in een tjokvolle zaal van de Universiteit van Amsterdam door Room for Discussion werd geïnterviewd, was één van de grote evenementen voor /leftypol/-bezoekers en werd al maanden van tevoren gehypet. Sinds het debat zijn er gebruikers die zich Peterson-fans noemen, ook een kijkje komen nemen op /leftypol/. Er werden talloze memes verspreid die Petersons optreden belachelijk maakten. Hij had ter voorbereiding enkel het communistisch manifest van Marx en Engels gelezen.

Message too long. Click here to view full text.

>>4178 Jep, fucking schandalig. Racistisch politiegeweld in België moet steeds minder onderdoen voor de VS
Iemand de boeken van Peter Mertens al gelezen? Ben geïnteresseerd maar vind nergens links online, en de 3 ebooks tezamen zouden mij toch een 40tal euro kosten. Zou heel dankbaar zijn voor een paar pdfs/epubs. >>4187 >Door onder sommige vlaggen, zoals de sociaal-democratische, een bericht te plaatsen kun je honende opmerkingen verwachten: centrumlinks wordt op de site gezien als hielenlikkers van de grootkapitalisten. /leftypol/ is dus misschien niet zo serieus als het pretendeert te zijn. Lol, serieus in hun gat gebeten precies. Had verder geen idee dat Žižek v. Peterson in Amsterdam was, leuk. Verder interessant dat het artikel Wolff en Bookchin (en zijn invloed op Rojava) noemt als populaire/centrale figuren. Toont aan dat gematigdere marktsocialisten enerzijds en libsoc/anarchisme anderzijds de migratie naar bunkerchan precies toch niet heelhuids overleefd hebben (ookal toonde /leftpol/ zoals het artikel zegt dat het nooit echt koek en ei is geweest). Merci om te palen.

(1.36 MB 902x1280 1595916138882.png)
Travel Papi 07/28/2020 (Tue) 06:27:28 No. 4237 [Reply] [Last]
How many countries have you been to? Do you like to travel?
26 posts and 14 images omitted.
>>4296 >>4247 I personally hate people who say shit like 'le every state in the US is equal to a country in Europe xD', that shit is retardedly fucking juvenile and incorrect, but there are definitely different regions within the US that are rather distinct from one another, as well as genuinely peculiar small towns dotted all over the country. Various elements of the US can be monolithically homogeneous, or completely unique; it really is a tossup.
(211.26 KB 1952x1311 USA map.png)
(73.53 KB 1952x1311 USA.png)
>>4293 quite a lot actually.
>>4300 Woof, that’s a lotta states. New York I can kinda get. Any fun stories on why you went to there or anything that occurred?
>>4297 But you could easily say the same thing about Budapest and Debrecen?
>>4301 I was homeless for like 9 months (had no home but had money), so I decided to go to tons of places and visit people (in the US and abroad) until I ran out of money. During that I unironically stayed at a place where some sort of cult-like group helped ppl and did meetings and stuff. I got spooked to shit after my 3rd day there because I found one of the leader ppl looking thru my shit and while I was leaving a dude kept following me for like half a day. Probably the most interesting thing that happened.

(53.28 KB 758x478 bandera-republicana-con.jpg)
/hisp/-tread en español Anonymous Refugee 08/07/2019 (Wed) 12:12:53 No. 29 [Reply] [Last]
>re-post de /GET/ Que tal camaradas. Viendo que esta tabla esta básicamente sin utilizar creo que seria una buena idea crear un hilo para los hispanohablantes de leftypol, ya que no tenemos ningún buen tablón de imágenes para hablar de políticas de izquierdas en español (el tablón de /pol/ de hispachan es puro cáncer y BAI es ch*lenocentrista texto de abajo)
Edited last time by anon on 03/31/2020 (Tue) 10:41:25.
495 posts and 191 images omitted.
>>4260 todo cierto
>>4263 De que coño está hablando este am*ricano?
(1.72 MB 1080x2160 JAMON SERRANO.png)
https://youtu.be/pROYEeuUKH4 >>4264 Es un tio que larpea de español patriota en esp pic related, la posteó el lol
Es una puta mierda, pero me ha venido a la cabeza

(22.24 KB 480x360 hqdefault.jpg)
Anonymous Refugee 07/01/2020 (Wed) 14:18:14 No. 3947 [Reply] [Last]
/leftypol/da kaç türküz biz şimdi lan
11 posts and 4 images omitted.
>>4194 i hope you dont get drafted when we start kicking yoy out of aegean islands anon
Kaç tane Papis var? Anyway, here's a jam: https://youtu.be/zQHF0DvbW8Y
Olmadı beyler Silivri tehlikelidir şimdi
O swastika ne ayak anon bizi n*zi mi yapmaya çalışıyorsun?
>>3947 Kötü günler kapıda. İrtica sarmış dört bir yanımızı. Eğlenmek, memelere bakarak hoşça zaman geçirmek güzel de, özgürlüğümüzün surlarını her geçen gün biraz daha sert dövüyorlar, biraz daha yıpratıyorlar. Anonim kalmanın gittikçe zorlaştığı bu yeni ve ürkütücü dünyadan selam olsun! (NSA ANANI SİKEYİM)

(42.36 KB 660x407 Vrooom Vrooom.jpg)
Anonymous Refugee 06/04/2020 (Thu) 22:18:48 No. 3512 [Reply] [Last]
ESTE BOARD AHORA SERÁ SOLO DE HABLA HISPANA SEGÚN EL DECRETO DEL /HISPA/THREAD, LA COMUNIDAD HISPANA INVADIRÁ ESTE BOARD Y SE CONVERTIRÁ EN LA: Red Español-Hablante FMarxista-Leninista-Maoista-TercerMundista-Armesillista. CUALQUIER OTRA NACIONALIDAD QUE VAYA EN CONTRA DE NUESTROS DESIGNIOS SERÁ PERSEGUIDA POR NUESTRO CAMIÓN DE LA CNT Y ASESINADA A SANGRE FRÍA. THIS BOARD WILL ONLY ALLOW SPANISH-SPEAKING PEOPLE. THANKS TO THE DECREE ON THE /HISPA/THREAD, THE HISPANIC COMUNITY WILL INVADE THIS BOARD AND WILL TRANSFORM IT INTO THE: Spanish-speaking Web of FMarxist-Leninists-Maoists-ThirdWorldists-Armesillists EVERY OTHER NATIONALITY THAT DARES TO SPEAK AGAINST THE DECREE WILL WE PURSUED WITH OUR CNT TRUCK AND WILL BE KILLED AT COLD BLOOD.
214 posts and 74 images omitted.
(607.27 KB 1000x1350 hispaganda2.png)
>>4179 Aqui esta compañero
(20.11 KB 300x100 hisp.png)
>>3651 Esta guay. He hecho el mío también
>>4283 /hips/
>>4287 /dontlie/
(787.35 KB 1000x1350 we want hispa.png)

(716.43 KB 945x630 Zikayo_isuzu_journeyL.jpg)
Anonymous Refugee 07/13/2020 (Mon) 18:21:48 No. 4098 [Reply] [Last]
post neat vehicles
4 posts and 4 images omitted.
>>4111 >i don't post or read generals any reason why? >nor do i post on hobby where do you post? Also 2 things: 1. Are you intentionally hiding your flag or is it simply not showing. And 2. thoughts on dis one
>>4112 because i don't want to read 4chan >trabant is okay i watched two vidios on YT on how it was made (old ones) one was a soviet propaganda (kinda) and the other was a post-soviet propaganda, because it said everything was shit and basically the factory they were showing was in ruins
>>4113 my my, what brings you to these neck of the woods, compared to anywhere else? Also imma just start guessing where you're from. Somewhere in Europe
(34.80 KB 544x496 image0 (3).jpg)
this
(34.90 KB 450x338 XJ40.jpg)
Some years back beaters would go as low as few grands.

/lang/ - Language Learning General Anonymous Refugee 04/02/2020 (Thu) 12:46:06 No. 2090 [Reply] [Last]
>What tongue(s) are you learning? >Ask questions about your target tongue! >Help people who want to learn a new tongue!
47 posts and 10 images omitted.
>>4272 Personally mine is basque, the verbal system is not as hellish as georgian but it is still has a interesting complexity and some interesting stuff that I have never seen, and also the 12 cases and ergativity are really cool
>>4272 Persian
(30.16 KB 460x460 meme face jangmi.png)
>>4215 >It's more common in Asia, especially China. Thats interesting. Would've thought it be Europe. I wonder why that is? >>4216 Is there a specific place you like to hang out for Esperanto use? >>4217 that sounds cool! what were you thinking when that happened >>4218 back
>>4281 *wack
>>4281 >I wonder why that is? Around the turn of the 20th Century, Esperanto was incredibly significant in the Internationalist Communist movement. Lots of Chinese and Japanese Communists knew Esperanto, and many works of Communist literature had been translated into Esperanto but not their languages, so it was very good for spreading theory and communication between revolutionaries of different languages. Additionally there were works of Communist literature written in Esperanto to begin with out east, not even in their native languages, but it's not as if that was every work. The Japanese in particular liked Esperanto (and continue to), they liked it so much so that even this one ex-Communist turned Fascist who trying couping the Japanese Imperial government for not being Fascist enough wanted to make Esperanto the sole language of the Co-Prosperity sphere: replacing the languages of the imperially dominated in China and Korea, but also replacing even Japanese as he thought Esperanto to be a superior language. Additionally, the Nazis and European Fascists banned the usage of the language as a tool for its role as a tool of 'International Jewish Bolshevism' or something to that effect I'm sure, and I'm not sure if that's the reason why the language sort of stopped growing in prevalence, but I'm sure it succeeded in repressing it to some degree. Anyhow, its role in Communism's history is likely why its still marginally more popular today in states which identify as being Socialist I suppose.

(128.20 KB 1242x1242 EVU517MXQAIQVhw.jpg)
ANTI-🇵🇪🇵🇪🇵🇪PERUANO🇵🇪🇵🇪🇵🇪 MEME THREAD Anonymous Refugee 04/28/2020 (Tue) 22:59:17 No. 2763 [Reply] [Last]
ITT we post anti-🇵🇪🇵🇪🇵🇪peruano🇵🇪🇵🇪🇵🇪 memes. Also please filter ((( and ))) for 🇵🇪🇵🇪🇵🇪
80 posts and 38 images omitted.
https://youtu.be/laPRayj3n3E VIVA PERU MUERA CHILE EL CHILENO ES UN ANIMAL CONFLICTIVO, HEREDERO DE UN MESTIZAJE MALIGNO ESE QUE TANTO LOS AVERGUENZA, CON INCLINACIONES A LA TRAICION, EL ROBO, LA PELEA SUCIA Y DESIGUAL, COMO EN TODAS LAS GUERRAS QUE HA PARTICIPADO CON APOYO DE EMPRESAS INGLESAS PARA ROBAR A SUS VECINOS, TREMENDA RAZA DE RATEROS LA CHILENA... NADIE EN EL MUNDO CIVILIZADO QUIERE A UN RATERO, PERO ES COMPRENSIBLE TANTA RABIA CHILENA, SI VIVEN ARRINCONADOS EN UNA RAYA EN EL FIN DEL MUNDO... TAMBIEN SON HOMOSEXUALES SI Y ESTAN OBSESIONANDOS CON LA PENETRACION ANAL POR ESO UNO DE SUS MODISMOS ES (CULIAO CULIAO)
>>4003 I was scared there for a second that the video was gone forever, but I found another link to the same video https://youtu.be/36RNQdyvEwc
>>3919 >>4085 Mixing the best of both worlds, to get you the ultimate peruano experience
>>4246 Beautiful
(24.42 KB 232x266 ebin.jpg)

Esperanta fadeno Anonymous Refugee 08/17/2019 (Sat) 08:52:49 No. 111 [Reply] [Last]
Saluton, kamaradoj!

Ĉu iu tie ĉi parolas la internacian lingvon Esperanto?
54 posts and 41 images omitted.
>>4269 Sometimes you can tell a speaker's native language based on certain sounds that they make. It's okay as long as you can be understood, but you should strive for the "official" pronunciation. If you can post a record of yourself speaking we can tell you how bad it is. If you want to practice, Youtube is full of guides for English speakers.
>>4269 Try to imitate a cat purring
>>4269 Wait, what’s rolling your L’s?
>>4276 Hmm, maybe I’m not seeing it but I don’t see anything about rolling your L’s. Merely rolling your R’s, which I’m already aware of

Delete
Report

no cookies?