Open file (309.79 KB 1199x1600 bb73aa33.JPG)
STRIJDT MEDE TEGEN HET BOLSJEWISME! NEDERLANDERS EN VLAMINGEN SLUIT U AAN!!